Świąteczny Wieczór Kolędowy „Miejsce na cud”, 2008 rok

Już po raz drugi Zespół Stella Spei zaprosił na Świąteczny Wieczór Kolędowy. W tym roku koncert miał charakter dobroczynny i był zorganizowany dla dzieci z Domu Dziecka w Podbrodziu. W okresie Adwentu parafianie z kościoła pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie zebrali dary dla wychowanków Domu Dziecka.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom z parafii bł. Jerzego Matulewicza, którzy przyczynili się do akcji rzeczowo lub też finansowo, jak również wszystkim zebranym 6 stycznia 2008 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie na koncercie „Miejsce na cud”, podsumowującym tę akcję.

Łącznie z darami rzeczowymi szacunkowo zebrano darów na około 8 tys. litów, z czego 2.392,50 litów ofiarowali zebrani w trakcie koncertu do przysłowiowej „skarbonki”, która od tego roku zaczęła stale towarzyszyć dobroczynnym koncertom Zespołu Stella Spei. Zebrane podczas akcji pieniądze i datki zostały po koncercie przekazane dla Domu Dziecka w Podbrodziu.

W koncercie wziął udział również zespól MALWY z Domu Dziecka w Podbrodziu. Koncert poprowadziła przemiła Sabina Giełwanowska, wieloletnia prowadząca Radia „Znad Wilii” i człowiek o „złotym sercu”.

Słowa podziękowania kierujemy również do sponsorów.
A są to:
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
Samorząd rejonu wileńskiego
Spółka „AD PRO”
Spółka „Gotana”
Spółka „Mylida”
Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie
Parafianie z kościoła pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie
Zebrani na koncercie goście oraz wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tej akcji.

Zaś patronatem medialnym koncert objęły:
Radio „Znad Wilii”, „Kurier Wileński”, „Tygodnik Wileńszczyzny”, program telewizyjny „Album Wileńskie” oraz katolicka gazeta SPOTKANIA.