Świąteczny Wieczór Kolędowy „List od Pana”, 2009 rok

Po raz trzeci, zgodnie z tradycją w Święto Trzech Króli, 4 stycznia 2009 roku, Zespół Stella Spei zaprosił do Domu Kultury Polskiej w Wilnie na Świąteczny Wieczór Kolędowy pt. „List od Pana”. Był to koncert dziękczynny dla wszystkich ofiarodawców, którzy w jakikolwiek sposób wsparli potrzebujących w różnych akcjach lub też prywatnie. Ten wieczór był też swoistym podziękowaniem za pomoc i wsparcie finansowe oraz zakończeniem dobroczynnej akcji na rzecz Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie.

W koncercie również wziął udział zespół z Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie oraz schola dziecięca z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie.

Po koncercie zebranych na sali czekała miła niespodzianka – wychowankowie Centrum rozdali koperty – „Listy od Pana”, w których były zamieszczone fragmenty Ewangelii. Każdy miał inny cytat z Pisma Świętego do rozważania.

——-

W imieniu Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w świątecznej akcji dobroczynnej wsparli nasze Centrum. Szczere Bóg zapłać mówimy księżom, którzy zainicjowali tę akcję oraz rozpowszechniali świece, radiu „Znad Wilii” za patronat medialny oraz wszystkim, którzy nabyli świecę wigilijną, wspierając tym samym działalność Ośrodka.

Świece rozpowszechniano w Wilnie i na Wileńszczyźnie (m. in. w parafiach: Ducha Świętego, św. św. Piotra i Pawła, św. Jana Bosko, św. Teresy, Bujwidzach, Balingródku, Porudominie, Rudominie, Ławaryszkach, Mejszagole i Podbrzeziu, a także w samorządzie rejonu wileńskiego, redakcjach „Magazynu Wileńskiego” i radia „Znad Wilii”).

Wielkie „Bóg zapłać” mówimy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają naszą działalność. Niech światło wigilijnej świecy ogrzewa i rozjaśnia codzienność.

Jadwiga Ingielewicz,
dyrektor Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych
w Niemenczynie

Świąteczny Wieczór Kolędowy „Miejsce na cud”, 2008 rok

Już po raz drugi Zespół Stella Spei zaprosił na Świąteczny Wieczór Kolędowy. W tym roku koncert miał charakter dobroczynny i był zorganizowany dla dzieci z Domu Dziecka w Podbrodziu. W okresie Adwentu parafianie z kościoła pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie zebrali dary dla wychowanków Domu Dziecka.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom z parafii bł. Jerzego Matulewicza, którzy przyczynili się do akcji rzeczowo lub też finansowo, jak również wszystkim zebranym 6 stycznia 2008 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie na koncercie „Miejsce na cud”, podsumowującym tę akcję.

Łącznie z darami rzeczowymi szacunkowo zebrano darów na około 8 tys. litów, z czego 2.392,50 litów ofiarowali zebrani w trakcie koncertu do przysłowiowej „skarbonki”, która od tego roku zaczęła stale towarzyszyć dobroczynnym koncertom Zespołu Stella Spei. Zebrane podczas akcji pieniądze i datki zostały po koncercie przekazane dla Domu Dziecka w Podbrodziu.

W koncercie wziął udział również zespól MALWY z Domu Dziecka w Podbrodziu. Koncert poprowadziła przemiła Sabina Giełwanowska, wieloletnia prowadząca Radia „Znad Wilii” i człowiek o „złotym sercu”.

Słowa podziękowania kierujemy również do sponsorów.
A są to:
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
Samorząd rejonu wileńskiego
Spółka „AD PRO”
Spółka „Gotana”
Spółka „Mylida”
Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie
Parafianie z kościoła pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie
Zebrani na koncercie goście oraz wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tej akcji.

Zaś patronatem medialnym koncert objęły:
Radio „Znad Wilii”, „Kurier Wileński”, „Tygodnik Wileńszczyzny”, program telewizyjny „Album Wileńskie” oraz katolicka gazeta SPOTKANIA.

Świąteczny Wieczór Kolędowy „Maleńka Miłość”, 2007 rok

W 2007 roku Zespół Stella Spei zaczął organizować Świąteczne Wieczory Kolędowe w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W tym pierwszym roku szczególne zaproszenie było kierowane do osób, które czują się samotnie, oraz do całych rodzin – do wszystkich, którzy chcą posłuchać zupełnie nowych i nikomu nieznanych autorskich utworów świątecznych, wspólnie pośpiewać kolędy lub po prostu mile spędzić czas. Po koncercie odbyło łamanie się opłatkiem, każdy mógł jeszcze raz przeżyć tę rodzinną atmosferę Świąt i złożyć najpiękniejsze życzenia spotkanym osobom.

Wcześniej zespół organizował podobne przedsięwzięcia zarówno u siebie – w parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie, jak i wyjeżdżał do innych parafii. Widząc zaangażowanie ludzi, parafian, postanowiono, że warto poszerzyć zasięg takiego rodzaju przedsięwzięć.

Pierwszy Świąteczny Wieczór Kolędowy pt. “Maleńka miłość” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się 7 stycznia 2007 r., w niedzielę, w uroczystość Trzech Króli.

Świąteczne Wieczory Kolędowe

Działalność Fundacji AD BONUM jest powiązana m.in.
z działalnością Zespołu Stella Spei.

Od 2007 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie Zespół Stella Spei organizuje Świąteczne Wieczory Kolędowe połączone
z akcją dobroczynną.

Dzięki pomocy ofiarodawców mogliśmy wesprzeć m.in.:
Domy Dziecka w Podbrodziu i w Solecznikach,
Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych
w Niemenczynie,
Centrum Dziennego Pobytu Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Solecznikach,
Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Ponadto staramy się też wspierać konkretne osoby,
które borykają się ze zdrowotnymi i finansowymi problemami.

Do góry